ImIMpressed

Yahhhh!!! 
     	U kid.!!!
     	Muntik na ako dun.... Akala ko totoo... 

Sunny1078

Hi , I have seen you are following me so can you plz checkout my stories plz leave a vote
     Thank you
     Have a nice day/night

avk30_

Hey Army! So first time i write a mafia fanfiction. Please check it out if you have spare of time and feedback appreciated.
     
     Here is the link 
     
     https://my.w.tt/bdlh0yVjSab
     
     Have a great day/night.
     
     Keep streaming Dynamite.

BlackRaven_11

Hi! Sorry fo the inconvenience but if you have time, please read or vote my story and also follow my account. Thank you!
     
     My story entitled "My one safe place"
     ----------------
     
     Si Langston Zayn Salvatore ang may-ari nang Blake University kaya lahat nang gusto niyang gawin ay nagagawa niya, lahat nang gusto niya ay nabibigay nang kanyang magulang, lahat ay nasa kanya na pati ang pambubuyo sa kapwa niyang estudyante. 
      
       May isang babaeng transferee galing sa public school siya ay si Celeste Sadie Morgan kabaliktaran siya ni zayn. Si Celeste ay mahirap lamang, nakikitira lang siya sa kaniyang tiyo. Limang taong gulang siya nang mamatay ang kanyang magulang. Ang akala ni Celeste ay magiging maayos ang kaniyang pagtira sa bahay nang kaniyang tiyo ngunit mali ito. Sinasaktan siya nang kaniyang tiyo, kahit gusto niyang magsumbong sa pulis ay 'di niya magawa dahil binantaan siya nito na papatayin siya. Gustuhin man din niyang tumakas ay 'di niya din ito magawa dahil palaging nakabantay ang kanyang tiyo sakanya at wala siyang matitirahan kung aalis siya.
     
       Sa paaralan ang pinakaligtas niyang lugar at ang bahay ng tiyo niya ang nagsisilbing impyerno nang buhay niya.
     
     Magiging maayos kaya ang kaniyang buhay sa paaralang pinasukan niya?
     
     Magkakaroon ba siya nang kaibigan?

MysticHolmes121

Thank u soo much for the follow really appreciate it, Hope u have a great day ahead !!stay safe and take care :) ❤