❐̷̸ ❝ 𝖎'𝖒 𝖘𝖔 𝖙𝖎𝖗𝖊𝖉 𝖔𝖋 𝖑𝖎𝖘𝖙𝖊𝖓𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖒𝖞𝖘𝖊𝖑𝖋 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖐 𝖆𝖑𝖑 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊 . 𝖑𝖎𝖐𝖊 , 𝖘𝖍𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖍𝖊𝖑𝖑 𝖚𝖕 𝖇𝖎𝖙𝖈𝖍 ❞
߭۬ࠬิ᪵꙰▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬࠬ߭
❴🖤❵ 𝖆𝖑𝖎𝖈𝖊 , 𝖋𝖊𝖒𝖆𝖑𝖊 , 𝖘𝖍𝖊/𝖍𝖊𝖗 , 𝖘𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙
❴💀❵ 𝖑𝖎𝖇𝖗𝖆 , 𝖔𝖈𝖙 𝖝𝖝𝖎𝖎 , 𝖌𝖔𝖙𝖍 , 𝖒𝖊𝖙𝖆𝖑𝖍𝖊𝖆𝖉
❴🖤❵ 𝖔𝖑𝖉 𝖘𝖔𝖚𝖑 , 𝖘𝖙𝖆𝖗𝖈𝖍𝖎𝖑𝖉 𝖋𝖆𝖓𝖌𝖎𝖗𝖑 , 𝖇𝖚𝖓𝖓𝖞 𝖑𝖔𝖛𝖊𝖗
❴💀❵ 𝖍𝖔𝖓𝖊𝖘𝖙 , 𝖐𝖎𝖓𝖉 , 𝖇𝖆𝖉𝖆𝖘𝖘 , 𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉𝖑𝖞
ิ᪵꙰ࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬ߭▁꙰᪵ิࠬࠬ߭
━━━━❥ 𝖐𝖎𝖘𝖘 , 𝖌𝖚𝖓𝖘 𝖓 𝖗𝖔𝖘𝖊𝖘 , 𝖇𝖆𝖇𝖞𝖒𝖊𝖙𝖆𝖑 , 𝖗𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖜 , 𝖉𝖎𝖔 , 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖎𝖘 𝖒𝖔𝖒𝖊𝖓𝖙 , 𝖜𝖆𝖘𝖕 , 𝖘𝖑𝖆𝖞𝖊𝖗 , 𝖙𝖜𝖎𝖘𝖙𝖊𝖉 𝖘𝖎𝖘𝖙𝖊𝖗
  • JoinedOctober 21, 20191 Reading List