انقدر نگو تا ابد، به هر حال هر چیزی پایانی داره.
  • In the mirror
  • JoinedJune 15, 2020


Last Message
IHOM_Z IHOM_Z Jan 13, 2023 06:47PM
نادلین عزیزمنامه‌ای که براتون نوشته بودم رو از بوک پاک کردم. نوشته‌هاتون رو خوندم و اون‌ها رو برای خودم به یادگار نگه داشتم. اون حس هنوزم هست اما این دلیل نمیشه قدردان واژه‌هاتون نباشم.*ایموجی بغل...
View all Conversations

Stories by ⁷Rená̸ta
𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐎𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 | 𝐒𝐨𝐩𝐞 by IHOM_Z
𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐎𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 | �...
[ 𝐨𝐧 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 ] ᭧ 𝐒𝐨𝐩𝐞 | 𝐘𝐨𝐨𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤 | 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐢 ᭧ 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞: 𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 | 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜�...
ranking #1 in hopega See all rankings
𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐎𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 | 𝐓𝐚𝐞𝐣𝐢𝐧 by IHOM_Z
𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐎𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 | �...
[ 𝐨𝐧 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 ] ᭧ 𝐓𝐚𝐞𝐣𝐢𝐧 | 𝐉𝐢𝐧𝐭𝐚𝐞 ᭧ 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞: 𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 | 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 | 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭...
ranking #12 in vampire See all rankings
𝐋𝐚𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚 | 𝐓𝐚𝐞𝐣𝐢𝐧 by IHOM_Z
𝐋𝐚𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚 | 𝐓𝐚𝐞𝐣𝐢𝐧
"بیا باهم غریبه بمونیم، آشنایی تاریخ انقضا داره.." ⋆ ژانر: درام - اجتماعی - عاشقانه ⋆ کاپل: تهجین |...
ranking #96 in taejin See all rankings
3 Reading Lists