کلمات، زنده هستند. در قفسه‌های سینه‌هایمان می‌تپند. هیچ نمی‌گویم. بگذارید داستان‌هایم به جای من سخن بگویند.

Ig: @darkneslover
Tlg: @TheSpaceShip
  • بی‌نهایت
  • JoinedApril 8, 2018


Last Message
IDarknessLover IDarknessLover May 13, 2020 01:44PM
تقریبا یک سال گذشته. خواستم روی دیوار خاک‌گرفته ی اینجا هم دستی بکشم.
View all Conversations

Stories by IDarknessLover
You are Insane. [vkook/kookv] by IDarknessLover
You are Insane. [vkook/kookv]
«تو دیوونه‌ای، اونقدری که منو ساختی و برام اسم گذاشتی و با من حرف می‌زنی و هنوز که هنوزه، موقعی که می‌خوای گر...
ranking #171 in sad See all rankings
'Fear Of Being Touched' [Timothée Chalamet AU] by IDarknessLover
'Fear Of Being Touched' [Timothée...
لمس ها انواع گوناگوني دارن، من از لمس شدن احساساتم ميترسيدم. براي همين از هرچيزي كه بتونه به اونا دست بزنه دو...
ranking #524 in drama See all rankings