⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🍶⠀  ּ   ִ  📜「冬」  ᐢ..ᐢ
  • 🍶
  • JoinedNovember 19, 2019