ozlettingel

bu ne biçim aşktır? yere göğe sığmaz. 

ozlettingel

sarılıp da yatayım. neden uzar bu cefa? 
Reply

ozlettingel

istedim ki gelesin, iki günlük dünya. 
Reply

ozlettingel

dermanı da yârdır, gayrısı dem olmaz. 
Reply