𝘪 𝘴𝘰𝘭𝘥 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘶𝘭 𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘶𝘱𝘤𝘢𝘬𝘦꒦ ࣪ ִֶָ
  • هندونه به‌دست به سمت ساحل🍉
  • JoinedSeptember 26, 2020

Following


Stories by ୨୧ 𝘏𝘢𝘳𝘶 ୨୧
𝑫𝑰𝑺𝑨𝑺𝑻𝑹𝑶𝑼𝑺 | 𝑲𝑶𝑶𝑲𝑽  by Haru_Gogo
𝑫𝑰𝑺𝑨𝑺𝑻𝑹𝑶𝑼𝑺 | 𝑲𝑶𝑶𝑲𝑽
[Completed] کیم تهیونگ همیشه میدونست که خیلی بدشانسه ! از دست دادن پدر مادرش تو بچگی و چند بار تا دم مرگ رفت...
 𝙅𝙚𝙤𝙣'𝙨 𝙃𝙮𝙗𝙧𝙞𝙙 | 𝙆𝙤𝙤𝙠𝙫 by Haru_Gogo
𝙅𝙚𝙤𝙣'𝙨 𝙃𝙮𝙗𝙧𝙞𝙙 | 𝙆𝙤𝙤...
[Completed] تهیونگ یه هایبرید گربست که از خونه فرار کرده... جونگکوک رئیس یه بند خلافکاره که از هایبریدا متنف...
𝑂𝑛𝑒 𝑊𝑒𝑒𝑘. by Haru_Gogo
𝑂𝑛𝑒 𝑊𝑒𝑒𝑘.
[Completed] ساعت دوازده شب بود و آرزو کردم، کاش دوباره عاشقم می‌شدی.. ____________________ "بیا جدا شیم...
ranking #6 in short See all rankings