❖𝕻𝖗𝖎𝖓𝖈𝖊𝖘𝖘 𝖔𝖋 𝕮𝖗𝖎𝖒𝖊 ....𝕬𝖙 𝖞𝖆 𝖘𝖊𝖗𝖛𝖎𝖈𝖊 𝖒𝖎𝖘𝖙𝖆 ❖
H̶a̶r̶l̶e̶e̶n̶ ̶Q̶u̶i̶n̶z̶e̶l̶ ᵃᵏᵃ Hᥲrᥣᥱყ Qᥙιᥒᥒ𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒂𝒍𝒊𝒂𝒔𝒆𝒔:


◇ᵀʰᵉ ᶜᵘᵖᶤᵈ ᵒᶠ ᶜʳᶤᵐᵉ
◇ᵀʰᵉ ᴹᵃᶤᵈᵉᶰ ᵒᶠ ᴹᶤˢᶜʰᶤᵉᶠ
◇ᴴᵃʳˡ ᴾᵘᵐᵖᵏᶤᶰ
◇ᴾᶤᵉ ᴴᵃʳˡˢ
◇ᵀᵒᵒᵗˢ
◇ ᴰᵒˡˡ ᶠᵃᶜᵉ
◇ᴴᵃʳˡᵉʸ⁻ᵍᶤʳˡ
◇ᴾᵒᵒʰ


◆◇
◇ ◆
◆◇▄︻̷̿┻̿═━一 -----------ᴾᵉʷ ᵖᵉʷ ᵖᵉʷ


◆ ◇

◇ ◆

◆◇


❖𝗕𝗶𝗿𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗣𝗿𝗲𝘆 𝖆𝖓𝖔𝖓 ❖

ᴾᵉᶰᶰᵉᵈ ᵇʸ ˢᵃᵐᵐᶤᵉᴰᶜ ᵛᵉʳˢᵉ˒ ᴸᶤᵗᵉʳᵃᵗᵉ˒ ᴹᵃᵗᵘʳᵉ ᵗʰᵉᵐᵉˢˑ


❖𝔼𝕤𝕥𝕒𝕓𝕝𝕚𝕤𝕙𝕖𝕕 𝟚𝟘𝟚𝟘❖
  • 𝔊𝔬𝔱𝔥𝔞𝔪
  • JoinedMarch 13, 2020


Last Message
HarIsQuinn HarIsQuinn Jun 25, 2020 02:47PM
/I've been so obsessed with titanic lately that I wanna make a anon based on one of the characters:'v
View all Conversations

Story by ❖ℍ.ℚ ❖
𝔓𝔯𝔦𝔫𝔠𝔢𝔰𝔰 𝔬𝔣 ℭ𝔯𝔦𝔪𝔢:ℭ𝔞𝔱𝔠𝔥 𝔪𝔢 𝔦𝔣 𝔶𝔞 𝔠𝔞𝔫:ᴹᴮ/ˢ❖ by HarIsQuinn
𝔓𝔯𝔦𝔫𝔠𝔢𝔰𝔰 𝔬𝔣 ℭ𝔯𝔦𝔪𝔢:ℭ�...
❖" I'm the one they should be scared of. Boo ! Not you ! Not Mister J ! Because I'm Harley freaking Quin...
ranking #32 in birdsofprey See all rankings
1 Reading List