𓏲 🍚 𝗻𝕒𝗹𝕦᥄໑ ✦ coꭑ 𓂃₊˚🔰⠀★⠀𝗌𝗼𝗻 ꞈ 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮⠀.⠀﹆ 🚂
,,🐺 ᨒㅤ𝗌𝗁꯭𝖾ː𝗵𝗲𝗿 ֶָ֪ㅤ⩀ㅤ⚽⬫ִׄ 𓈈  𝗅𔓶꯭𝗏𝖾̶𝗿 !𖤘︐♟💡⭒۟
⬫ ִ ׄ𔒱 ⌗ ꥇ ۬ ، 𝕛𝗈𝘀𝗁 𝗯𝖾𝗮𝗎𝗰𝗁𝗮𝗆𝗽 𔓘ׄ ֶָ֪ ּ 𝆬🎮 ♡᪼ ﮳ׄ ּ𝄒
🍨 ── ❛ 𝗧𝖺𝗹𝗄𝗶𝗇𝗴 𝗍𝗼 𝗍𝗵𝖾 𝗺𝗈𝗼𝗇 ✦ 𓂅 𝟐 𝕒𝕔𝕔 @-fucksana
  • JoinedNovember 14, 2020Last Message
H-H1DALG0 H-H1DALG0 Mar 25, 2021 07:26PM
vai tomar no kur Joana Trezoitão,te odeio muito ❥︎@pettersz_ 
View all Conversations