❁~𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄~❁ Dᴀʀᴋɴᴇs's Bɪᴏ.

!¡ 𝑰 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒊 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒎𝒖𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 !¡

*ᵒʰ ʷᵃⁱᵗ----- ⁱ ᶜᵃⁿ-----ⁱᵗˢ ᶜᵃˡˡᵉᵈ ᵃⁱʳᵖᵒᵈˢ*

•{🧚‍♀️} -------«𝐁𝐑𝐔𝐇»
Lᴇᴏ. Sixᴛᴇᴇɴ. Sʜᴇ / Hᴇʀ.

•{🌌} -------«𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐒»
𝐌𝐘 Cʀᴀᴢʏ Gɪʀʟ: @skata_na_fas
𝐓𝐇𝐄 Nɪᴄᴇsᴛ ᴘᴇʀsᴏɴ: @Myrto14
Rᴇᴀʟʟʏ 𝐄𝐕𝐈𝐋 ɢɪʀʟ : @LilDevil1961

•{🔮} -------«𝐋𝐈𝐊𝐄»
Tʜᴇ sᴇᴀ. Sᴜᴍᴍᴇʀ. Fᴏᴏᴛʙᴀʟʟ. Rᴇᴀᴅɪɴɢ/Wʀɪᴛɪɴɢ. Mᴏᴠɪᴇs/Sᴇʀɪᴇs.

•{✨} -------« 𝐁𝐎𝐎𝐊𝐒»
Night

•{🎬}------«𝐌𝐎𝐕𝐈𝐄𝐒/𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒»
Hᴏᴡ I ᴍᴇᴛ Yᴏᴜʀ Mᴏᴛʜᴇʀ. Oᴄᴇᴀɴ's 8. Aᴠᴇɴɢᴇʀs/ᴍᴀʀᴠᴇʟ. Lᴏsᴛ ɪɴ Sᴘᴀᴄᴇ. Pɪᴛᴄʜ ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ. Tʜᴇ ᴘʀɪɴᴄᴇss ᴅɪᴀʀʏ. Top gun. Little women.

«🌟𝑰 𝒅𝒐 𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒊 𝒘𝒂𝒏𝒕»

«🙄𝑰𝒕𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆, 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 𝑰 𝒂𝒎»

«😘𝑰𝒕'𝒔 𝑶𝒌 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒎𝒆... 𝒏𝒐𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒂𝒔 𝒂 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆»

Oᴋ... I ᴀᴍ ᴅᴏɴᴇ... Yᴏᴜ ᴍᴀʏ ɢᴏ Rᴇᴀᴅ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ Sᴛᴏʀɪᴇs ɴᴏᴡ...

♡︎♥︎𝐂𝐘𝐀♥︎♡︎
  • JoinedFebruary 7, 2021


Last Message
Goldenn_Darkness Goldenn_Darkness Jun 22, 2022 02:28PM
Όταν έχεις πάει σε ένα σλιποβερ και η μία κοιμάται, η άλλη ακούει μόνη της μουσική και μας γράφει εκεί που ξέρετε, η άλλη ψάχνει να δει τι απέγιναν τα άλλα pronouns και εγώ έχω πεθάνει στα γέλια με τ...
View all Conversations

3 Reading Lists