Glzellik1

Biz insanlar neden bu kadar taş kalpli olmak zorundayız?