I͟ d͟o͟ N͟O͟T͟ h͟a͟v͟e͟ c͟o͟p͟y͟ a͟n͟d͟ p͟a͟s͟t͟e͟, j͟u͟s͟t͟ c͟l͟a͟r͟i͟f͟y͟i͟n͟g͟ t͟h͟a͟t͟

★✰✯☆✩★✰✯☆✩★✰✯☆✩

᯽❀𝑇𝑤𝑖𝑐𝑒, 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝑝𝑖𝑛𝑘, 𝐵𝑇𝑆, 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑔𝑙𝑜𝑤, 𝐼𝑍*𝑂𝑁𝐸, 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡

᯽❀𝑂𝑛𝑐𝑒, 𝐵𝑙𝑖𝑛𝑘, 𝐴𝑅𝑀𝑌, 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟, 𝑊𝐼𝑍*𝑂𝑁𝐸, 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑙𝑢𝑣

꧁~~~~~~~~~~~~~~~꧂

We became Ⓚ︎Ⓔ︎Ⓔ︎Ⓟ︎Ⓔ︎Ⓡ︎Ⓢ︎
We lived through Ⓔ︎Ⓧ︎Ⓘ︎Ⓛ︎Ⓔ︎
We walked through Ⓔ︎Ⓥ︎Ⓔ︎Ⓡ︎Ⓑ︎Ⓛ︎Ⓐ︎Ⓩ︎Ⓔ︎
Sometimes our hearts are Ⓝ︎Ⓔ︎Ⓥ︎Ⓔ︎Ⓡ︎Ⓢ︎Ⓔ︎Ⓔ︎Ⓝ︎
But the Ⓛ︎Ⓞ︎Ⓓ︎Ⓔ︎Ⓢ︎Ⓣ︎Ⓐ︎Ⓡ︎ shines on us
Until Ⓝ︎Ⓘ︎Ⓖ︎Ⓗ︎Ⓣ︎Ⓕ︎Ⓐ︎Ⓛ︎Ⓛ︎
We lived through the Ⓕ︎Ⓛ︎Ⓐ︎Ⓢ︎Ⓗ︎Ⓑ︎Ⓐ︎Ⓒ︎Ⓚ︎
We each have our own Ⓛ︎Ⓔ︎Ⓖ︎Ⓐ︎Ⓒ︎Ⓨ︎
It just needs to be Ⓤ︎Ⓝ︎Ⓛ︎Ⓞ︎Ⓒ︎Ⓚ︎Ⓔ︎Ⓓ︎


YOᑌ ՏᗩY 𝑝𝑒𝑝𝑠𝑖 I ՏᗩY 𝑙𝑢𝑠ℎ𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦 𝑗𝑢𝑖𝑐𝑒
YOᑌ ՏᗩY 𝑐𝑎𝑟 I ՏᗩY 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑓𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
YOᑌ ՏᗩY 𝑑𝑜𝑔 I ՏᗩY 𝑖𝑚𝑝
YOᑌ ՏᗩY ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 I ՏᗩY 𝐹𝑜𝑥𝑓𝑖𝑟𝑒
YOᑌ ՏᗩY 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟 I ՏᗩY 𝑡𝑎𝑐𝑘𝑙𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒
YOᑌ ՏᗩY 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 I ՏᗩY 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑐𝑖𝑙
YOᑌ ՏᗩY ℎ𝑜𝑚𝑒 I ՏᗩY 𝐻𝑎𝑣𝑒𝑛𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
YOᑌ ՏᗩY 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑ℎ𝑜𝑜𝑑 I ՏᗩY 𝘬ꫀꫀρꫀ𝘳 ꪮᠻ 𝓽ꫝꫀ ꪶꪮ𝘴𝓽 ᥴ𝓲𝓽𝓲ꫀ𝘴

꧁~~~~~~~~~~~~~~~꧂

❁☞︎︎︎𝕃𝕚𝕓𝕣𝕒/𝕊𝕔𝕠𝕣𝕡𝕚𝕠

✫☞︎︎︎𝙱𝚒𝚕𝚒𝚗𝚐𝚞𝚊𝚕 (𝙰𝚕𝚖𝚘𝚜𝚝 𝚝𝚛𝚒)

𑁍☞︎︎︎H͎A͎T͎E͎S͎ C͎O͎V͎I͎D͎ M͎O͎R͎E͎ T͎H͎A͎N͎ A͎N͎Y͎T͎H͎I͎N͎G͎ I͎N͎ T͎H͎E͎ E͎N͎T͎I͎R͎E͎ U͎N͎I͎V͎E͎R͎S͎E͎


☾︎❤︎☽︎❤︎☾︎❤︎☽︎❤︎☾︎❤︎☽︎❤︎☾︎❤︎☽︎❤︎☾︎❤︎

☀︎︎𝙰 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝕊𝕥𝕠𝕡 𝔽𝕚𝕥𝕫 ℍ𝕒𝕥𝕖 ℂ𝕝𝕦𝕓, 𝚊𝚜𝚔 @VioletSunrises 𝚝𝚘 𝚓𝚘𝚒𝚗

♡♡★※※★♡♡★※※★♡♡★※※★

𝑆ℎ𝑖𝑝𝑠:

B͟a͟n͟g͟t͟a͟n͟:
𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗, 𝚈𝚘𝚘𝚗𝚔𝚘𝚘𝚔

B͟l͟a͟c͟k͟p͟i͟n͟k͟:
𝑱𝒆𝒏𝒍𝒊𝒔𝒂, 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒔𝒐𝒐

T͟w͟i͟c͟e͟:
2𝕪𝕖𝕠𝕟, 𝔻𝕒𝕙𝕞𝕠, 𝕊𝕒𝕥𝕫𝕦, 𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕟𝕘

K͟O͟T͟L͟C͟:
Tɪᴀɴᴀ (Tᴀᴍ ᴀɴᴅ Bɪᴀɴᴀ)

Gʀʏsɪᴄ (Pʜʏsɪᴄ ᴀɴᴅ Gʀᴀɴɪᴛᴇ)

Sᴏᴋᴇᴇғᴇ (Yᴏᴜ sʜᴏᴜʟᴅ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜɪs)
  • Right here (¬▂¬)
  • JoinedJuly 12, 2020


Last Message

Stories by Glimmer
KOTLC versus the human world by GlimmerRules
KOTLC versus the human world
The human world has great things and not-so-great things. Let's compare KOTLC and the human world!
ranking #153 in comparison See all rankings
Tagged (ugh) by GlimmerRules
Tagged (ugh)
Tagged (ugh)
Skip Ads!!! by GlimmerRules
Skip Ads!!!
Read the damn title people.
ranking #370 in information See all rankings
8 Reading Lists