Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.
  • JoinedDecember 12, 2013
Stories by Ghibli_419
Nhất phẩm ngỗ tác - Phượng Kim - Nữ Cường - Hố by Ghibli_419
Nhất phẩm ngỗ tác - Phượng Kim - N...
Nhất phẩm ngỗ tác - Phượng Kim - Nữ cường - Hố Converter: CesiaN Nguồn: Tàng Thư Viện Nội dung giới thiệu: 【...
ranking #21 in tác See all rankings
Lịch Sử Mạnh Nhất Tiểu Tam! - Xuyên Nhanh - Nữ Phụ - Đề Cử - Hoàn by Ghibli_419
Lịch Sử Mạnh Nhất Tiểu Tam! - Xuyê...
Converter: utichcoc - tangthuvien [ Giới Thiệu ] Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải gan dạ. Mà ta...
ranking #85 in trang See all rankings
Tốt Nhất Nữ Phụ - Xuyên Không - Hoàn by Ghibli_419
Tốt Nhất Nữ Phụ - Xuyên Không - Ho...
Converter: Rich92 - tangthuvien (C1-C144); Ghibli_419 (C145-tiếp) Làm một cái đủ tư cách ác độc nữ phụ, là c...
ranking #17 in vị See all rankings
11 Reading Lists