Mei_sama

Nàng ơi, nàng có bộ final fantasy 7 nào cp Sephiroth ko nàng. Ko đồng nhân, tống mạn mà cp vs sephiroth cũng đc QAQ