Hiện tại đang khóa Wordpress, khóa Facebook và gỡ truyện trên Wattpad. Bạn nào muốn đọc truyện trên Wordpress, vui lòng gửi tin nhắn qua tài khoản Wattpad Cookie Choux cho mình. 

Yêu cầu: Phải có tài khoản Wordpress. Bạn nào chưa có thì đăng ký đi nhé ^^
  • Cookie Choux Gang 卍
  • JoinedFebruary 8, 2019