សួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំមិនមេនជាអ្នកនិពន្ធអីទេគ្រាន់តែសរសេរលេងបំបាត់អប់សុខទេ បើសិនជាមានពាក្យពេចលើសលួសខុសឆ្គងត្រង់ណាអីកុំប្រកាន់អី អរគុណអ្នកvote អ្នក cmtធំៗ
  • JoinedApril 16, 2021Last Message
ChimChim210135 ChimChim210135 Aug 17, 2021 03:02AM
Hi អ្នកអស់គ្នានឹកខ្ញុំទេ
View all Conversations

Stories by ChimChim210135
Short novel Taekook  by ChimChim210135
Short novel Taekook
មានគ្រប់បែប 👌💘 Jungkook top👏🏻
💞ក្មេងឆ្នាស់ម្ចាស់ស្នេហ៍💞(ចប់) by ChimChim210135
💞ក្មេងឆ្នាស់ម្ចាស់ស្នេហ៍💞(ចប់)
«នែ៎jeon jungkook»tea បានស្រែហៅអ្នកដែលដិតអារម្មណ៍ក្នុងកាមើលឯកសារ «យ៉ាងមេចKim teahyung »jkបានតបទៅអ្នកដែរមាននា...
ranking #12 in khmer See all rankings
1 Reading List