▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽▰̸̫̽
╭─̷̸͢─̸̷͢─̸̸͢─̸̷⃕─̷̸͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢─̸̷͢╮
⡆⃦〇ཱཱུུ꙰ິ⃕𝐖𝐄ཽꪾ⃜𝐋⃜⃛᎓𝐂ັ᩻ꥋ𝐎͚᭰᳛𝐌𝐄 𝐁𝐔ཽꪾ⃜𝐃⃜⃛᎓𝐃͚᭰᳛𝐘ັ᩻ ̸ꦽ
╰┅╆ᚔ┅ᚔ┅ᚔ▚̸̷▚̸̷▚̸̷▚̸̷▚̸̷▚̸̷▚̸̷▚̸̷
⠀▢͙̽ꦿ┧᜴▚ླྀཽུ Aishite, Aishite, Aishite
█⃟⃝⃨⃔֟ ╠ ᤢ❟➙� #᥆▭#.ⓜⓟ③
⁖⁖⁖⁖⁖╰╼═╾╼═╼═╾═╼╾═╼
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌๑♡︿
▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
愛,お前⭞¡ 𝐁𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐎𝐍𝐆 ﺕ!⸼° .୭愛,お前
⠀꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦
⠀⠀╚•═•╗⸽⸽⸽⃟⸽⸽⸽꙰꧇ ❀ۥ꧇ꪶ᭣𖡻
𝐒𝐋𝐄𝐄𝐏 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐘𝐎𝐔 ♡ ꧇⁖⁖⁖⁖⁖꧇꧇ꫂ ⃟ ⃟
┏┉┉┉┉┓⁖⁖⁖⁖⁖
┣┻┳┻┳┫╭╤╮♡ ꧇ ✧꙰꒱꒱
┣┻┳┻┳┫╞▓╡Líder ⦂ @Skazat
┣┻┳┻┳┫╞▓╡Co-Líder ⦂ @DDL-RUV
┣┻┳┻┳┫╞▓╡Co-Líder ⦂ @crennysimp
┣┻┳┻┳┫╞▓╡Co-Líder ⦂ @DDL-HANGE
┗┉┉┉┉┛╰╧╯〇꙰♡᎓⥂ᵐʸˢ ˡᵃᵈⁱᵉˢ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦
  • 𝘄𝘄𝘄:/ 𝘀𝘁𝘂𝗽𝗶𝗱 . 𝗰𝗼𝗺
  • JoinedMarch 15, 2021

Following