˖⋆࿐໋₊ ꒰ 𝒌𝒂𝒕𝒉𝒓𝒚𝒏 ꒱
## 𝒂𝒈𝒆 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏'𝒕 𝒎𝒆𝒂𝒏 𝑤𝑖𝑠𝑑𝑜𝑚
。゚・˖⋆🌸 ༉‧₊ ❛ 𝑠ℎ𝑒 / ℎ𝑒𝑟 ❜
𝗌𝗂𝗆𝑝 𝗌𝗂𝗆𝑝 𝗌𝗂𝗆𝑝 𝗌𝗂𝗆𝑝 𝗌𝗂𝗆𝑝
𝗁𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗉𝗈𝗍𝗍𝖾𝗋. 𝗆𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅. 𝖻𝗋𝗂𝗍𝗂𝗌𝗁.
𝗂𝗇𝖽𝗂𝖾 𝗄𝗂𝖽. 𝗌𝖼𝗈𝗋𝗉𝗂𝗈. 𝖺𝖼𝖺𝖻.
𝖺 𝗆𝗂𝗇𝗈𝗋. 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗂𝗇𝗀. 𝖿𝖾𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍.
𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖿𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖼𝗁𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋𝗌.


❛ 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒚 𝒊 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒖𝒑
𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒔, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒔 𝑠𝑢𝑐𝑘! ❜𝒔𝒊𝒈𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒔𝒆


http://chng.it/MH9rJWPSZ5

http://chng.it/WW6jPSW2𝗯𝗶𝗼 𝗹𝗮𝘆𝗼𝘂𝘁 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 @thestrals-
  • 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐅𝐔𝐂𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑
  • JoinedSeptember 24, 2019Last Message
COOLKIDZ- COOLKIDZ- 9 hours ago
what character do you ship me with? 
View all Conversations

Stories by 𝒌𝒂𝒕𝒉𝒓𝒚𝒏 ༉‧₊
𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑳𝑨𝑰𝑵 by COOLKIDZ-
𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑳𝑨𝑰𝑵
❝ 𝒉𝒆𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒍𝒂𝒉 𝒘𝒉𝒂𝒕𝒔 𝒊𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊𝒏 𝒏𝒆𝒘 𝒚𝒐𝒓𝒌 𝒄𝒊𝒕𝒚 ❞ ━━ 𝑰𝑵 𝑾𝑯𝑰�...
ranking #44 in holiday See all rankings
𝑩𝑶𝑵𝑲𝑬𝑹𝑺 by COOLKIDZ-
𝑩𝑶𝑵𝑲𝑬𝑹𝑺
❝ 𝑜𝑜ℎ 𝑠𝑒𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑔𝑖𝑟𝑙, 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒 ❞ 𝑰𝑵 𝑾𝑯𝑰𝑪𝑯 𝖺 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝗈𝖿 𝖻𝗋𝗂𝗍𝗂...