Üm... Hëh.. ï'm ä ¶ër5öñ.. Ï wäkë ü¶ änd gö äböü7 m¥ hümän lïfë.. 

5 ¶ ï € ¥~

51ëë¥.

5üb1ïmïñä1 Üskë Säs€hïhä 57röbë1ïgh75.

ẞrëñ ï5 mëh ñämë. Hï.

1ä€k öf ëñ7hü5ïä5m .. €1ëär1¥.

€rë붥? 78 ¶ër€ëñ7 öf my sö€ä1 ïn7ërä€tïöñ5 ärë crë붥 .. äñd ï7'5 ñörmä11¥ mëh öwñ fäü17.

7hë 5ä7äñï€ 5€rï¶7ürë5 wërë wrï77ën för rëä1 hümäñ5...

7hë ëxï57ëñcë öf ä1ïëñ5 ärë ñöñë öf m¥ bü5ïñë55.

No one wants to know about me- they just want to see me create things.

°•°Wêêd°•°.

Äñ¥whörë..

Stay vulgar~
  • ya know- the usual ...
  • JoinedSeptember 18, 2017


Last Message
BrenSin BrenSin Jan 17, 2019 12:57AM
It won't let me follow people.. anywhore how the fuck you use this shit it's been a while 
View all Conversations

Story by Bren Sin
1 Reading List