H_A_MS_20

«2024» 
     ردد مًعٌيَ
     آلَلَهّمً فُيَ عٌآمًيَ آلَجّدٍيَدٍ وٌفُقُنِيَ لَمًآ يَرضيَکْ عٌنِيَ مًنِ آلَقُيَآمً وٌآلَصّيَآمً وٌغُضآلَبًصّر وٌحًفُظُ آلَلَسِآنِ آلَلَهّمً آرزٍقُنِيَ آلَإخِلَآصّ لَوٌجّهّکْ آلَکْريَمً وٌآتٌمً عٌلَيَ رحًمًتٌکْ وٌفُضلَکْ آلَلَهّمً آسِتٌوٌدٍعٌکْ عٌآمًآ مًر مًنِ حًيَآتٌيَ فُآغُفُر لَيَ فُيَمًآ هّوٌ آتٌ وٌآرحًمًنِيَ وٌآعٌفُ عٌنِيَ وٌآحًفُظُ جّمًيَعٌ آلَمًسِلَمًيَنِ.. 
     
     ((کْلَ عٌآمً وٌآنِتٌمً بًألَفُ خِيَر وٌ صّحًةّ وٌسِلَآمًآ يَآربً♥✨))