┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┓
║ꫝ​ꫀ​ꪶ​ꪶ​ꪮ​! ᭙​ꫀ​ꪶ​ᥴ​ꪮ​ꪑ​ꫀ​ tꪮ ꪑ​ꪗ​ ꪖᥴᥴꪮꪊꪀt! (^∇^)ノ♪
╏•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
║🅗 🅐 🅥 🅔 - 🅐 - 🅖 🅞 🅞 🅓 - 🅓 🅐 🅨! ☀
╏•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
║❝Dσɳ'ƚ ɯσɾɾყ. I αɱ αʂ inʂαɳҽ αʂ ყσυ❞ ~ My Insanity
┗┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┙

❦ร๓เɭє ђเ๔єร รєςгєՇร ༄

❦รเɭєภςє ђเ๔єร รՇ๏гเєร ༄

❦ԹӀɑղԵ ԵɾҽҽՏ ༄

❦คςђเєשє tђє ﻮl๏гꌦ ༄

❦ђєคltђ เร ฬєคltђ༄

❦µɳเƭყ เร รƭ૨εɳɠƭɦ༄

❦Co-Admin of @_poets_

❦Instagram : rebelz_aryan

┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┓
❈♋Paishces
❊🇮🇳भारत
❈🎶Mᴜꜱɪᴄ ɪɴ ᴍʏ ʙʟᴏᴏᴅ
❊🖼️️Aʀᴛ ɪꜱ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ
❈📝Pᴏᴇᴛʀʏ ɪɴ ᴍʏ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛꜱ
❊🌠I ᴀᴍ ᴀ ꜱᴛᴀʀɢᴀᴢᴇʀ
❈💞Lᴏᴠᴇ ɪɴ ᴍʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ
❊🌱I ᴀᴍ ᴀ ɴᴀᴛᴜʀᴇ-ʟᴏᴠᴇʀ
❈🗡️️Fᴀɴᴛᴀꜱʏ-Aᴅᴠᴇɴᴛᴜʀe ᴇɴᴛʜᴜꜱɪᴀꜱᴛ
❊🌌ᴀ ʟɪᴠɪɴɢ ʙᴇɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ᴀs ʏᴏᴜʀs
❈🌟Sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇꜱꜱ ᴛᴏ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ꜱᴏᴜʟꜱ
┗┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┙

◈Flowers of My Feelings❤

⋗Short and deep poems/quotes

◈Fɾαɠɱҽɳɳƚʂ σϝ Mყ Pσҽƚɾყ🌟

⋗ Rᴀɴᴅᴏᴍ ᴘᴏᴇᴍꜱ ᴏɴ ɴᴀᴛᴜʀᴇ, ꜱᴇᴀꜱᴏɴꜱ, ʟɪғᴇ ꜱɪᴛᴜᴀᴛɪᴏɴꜱ, ᴇᴛᴄ.

◈Wσɾlԃ Wαɾ 3:Hυɱαɳʂ ʋʂ Cσɾσɳα🌐

⋗Fᴀᴄᴛ + Mᴇᴍᴇ ʙᴏᴏᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴏʀᴏɴᴀᴠɪʀᴜꜱ

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
  • *sneaking into someone's home ;) *
  • JoinedNovember 26, 2019


Last Message
ArzRyan ArzRyan an hour ago
Got some inspiration..."Never take any big decision in rush for saving your time. You might end up wasting your whole future/life for saving a few minutes"
View all Conversations

Stories by Vinay Ravihansa
Fℓσωε૨ร σƒ ɱყ ᠻεεℓเɳɠร by ArzRyan
Fℓσωε૨ร σƒ ɱყ ᠻεεℓเɳɠร
//ғʟᴏᴡᴇʀs ᴏғ ᴍʏ ғᴇᴇʟɪɴɢs: ᴘᴏᴇᴛʀʏ ʙᴏᴏᴋ// ᴛʜɪs ʙᴏᴏᴋ ɪs ᴀ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴏғ sʜᴏʀᴛ ᴀɴᴅ ᴅᴇᴇᴘ ᴘᴏᴇᴍs ᴡʜɪᴄʜ ᴄᴏɴᴠᴇʏ ᴍʏ/ᴏᴛʜ...
ranking #5 in happypoems See all rankings
Fɾαɠɱҽɳƚʂ Oϝ Mყ Pσҽƚɾყ by ArzRyan
Fɾαɠɱҽɳƚʂ Oϝ Mყ Pσҽƚɾყ
ᴀ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴘᴏᴇᴍs ᴡʀɪᴛᴛᴇɴ ʙʏ ᴍᴇ. ɪᴛ ʜᴀs sᴏᴍᴇ sᴏɴɢ ʟʏʀɪᴄs ᴍᴀᴅᴇ ʙʏ ᴍᴇ ᴛᴏᴏ. ᴛʜɪs ᴘᴏᴇᴛʀʏ ᴡᴏʀᴋ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴs ᴍᴀɴʏ ᴋ...
ranking #8 in happypoems See all rankings
World War 3: Humans vs Corona by ArzRyan
World War 3: Humans vs Corona
Its not a story book, rather than a fact+meme+debate book for the current situation of world. Corona is a rea...
ranking #48 in latest See all rankings
10 Reading Lists