νıяɢıʟ "ѧň×ıєţʏ" sѧňԀєяs
---------
pяıňċєʏ: @Roman_Creativity
ԀѧԀ: @Pattoncake___
ʟoɢѧň: @Logan_Logic_Official
sňѧҡє ғѧċє: @ImNot_A_SlimyBoi
яєmʏ:
mıssʏ:
pяѧňҡs:
---------
"ѧɰ, ʏou ţһıňҡ ı'm һoţ."
"ı'm soяяʏ, ɰѧs ı ňoţ ɰѧňţєԀ ѧţ ţһıs є×ѧċţ momєňţ?"
"somєţımєs ı jusţ ɢoţţѧ ɞє mє...ѧň."
"є×ċєpţ ғoя ʏou, pѧţţoň. ʏou'яє ѧ ғuňňʏ ɢuʏ."
"🎶..ѧňԀ ѧ ţяuċҡʟoѧԀ oғ ɞuɞɞѧɢum sһяımp...🎶"
"ţһє ɰıţċһıňɢ һouя~"
"ı'm ňoţ ѧʟɰѧʏs ţһє ɞѧԀ ɢuʏ..."
---------
νıяɢıʟ ıs ţһє єmɞoԀımєňţ oғ ţһomѧs sѧňԀєяs' ѧň×ıєţʏ, ғıɢһţ oя ғʟıɢһţ яєғʟє×, ѧňԀ ғєѧя.
---------
νıяɢıʟ ɰѧs oяıɢıňѧʟʟʏ ҡňoɰň ѧs ţһє νıʟʟѧıň oя "ɞѧԀ ɢuʏ", єspєċıѧʟʟʏ ɞʏ яomѧň "pяıňċєʏ/ċяєѧţıνıţʏ" sѧňԀєяs. ıţ ɰѧs ʟѧţєя ԀısċoνєяєԀ ţһѧţ һє ňєνєя ѧċţuѧʟʟʏ mєѧňţ ѧňʏ һѧяm, ѧňԀ һє ıs ňoɰ pѧяţ oғ ţһє ғѧmıʟʏ.
---------
νıяɢıʟ ıs νєяʏ Ԁєғєňsıνє ѧňԀ ҡıňԀ oғ mєѧň ѧţ ғıяsţ, ɞuţ һє's ňıċє oňċє ʏou ɢєţ ţo ҡňoɰ һım.
---------
νıяɢıʟ яєɢѧяԀs pѧţţoň "ԀѧԀ ɢuʏ/moяѧʟıţʏ" sѧňԀєяs ѧs һıs ԀѧԀ ѧňԀ ʟoɢѧň "ʟoɢıċ" sѧňԀєяs ѧs ѧ ғяıєňԀ. һє һѧs mı×єԀ ғєєʟıňɢs ѧɞouţ яomѧň, ɰһo һє яѧяєʟʏ ċѧʟʟs ɞʏ һıs ѧċţuѧʟ ňѧmє, ɞuţ ţһє ţяuţһ ıs һє's һopєʟєssʟʏ ıň ʟoνє ɰıţһ ţһє pяıňċє.
---------
νıяɢıʟ єňjoʏs Ԁısňєʏ, єspєċıѧʟʟʏ ţһє Ԁѧяҡєя sıԀє oғ ıţ.
---------
νıяɢıʟ ıs ҡňoɰň ғoя ɞєıňɢ "єԀɢʏ", "ѧňɢsţʏ", ѧňԀ "єmo".
---------
νıяɢıʟ ıs νєяʏ ċѧţʟıҡє ıň ţһѧţ һє puяяs, һıssєs, sʟєєps ıň ɰєıяԀ pʟѧċєs (ıғ ѧňԀ ɰһєň һє sʟєєps), ѧňԀ ċuяʟs up ʟıҡє ѧ ҡıţţєň.
---------
νıяɢıʟ ıs νєяʏ ѧň×ıous ѧňԀ ňєяνous. somєţımєs һє ɰıʟʟ һѧνє pѧňıċ oя ѧň×ıєţʏ ѧţţѧċҡs. һє ċѧň ѧňԀ ɰıʟʟ Ԁєѧʟ ɰıţһ ţһєm ɞʏ һımsєʟғ, ɞuţ ňoɰ ţһѧţ һє's pѧяţ oғ ţһє ғѧmıʟʏ һє's sʟoɰʟʏ ʟєѧяňıňɢ ţһѧţ ıţ's oҡѧʏ ţo sєєҡ һєʟp. pяıňċєʏ's яoom ıs ňєѧяєsţ ţo һıs, so һє oғţєň єňԀs up ţһєяє Ԁєspıţє ţһє ғѧċţ ţһѧţ ţһєʏ ғıɢһţ 24/7.
  • The Mindscape
  • JoinedNovember 28, 2017


Last Message
AnxiousBoi AnxiousBoi Oct 12, 2018 12:42AM
"And a truckload of bubba gump shrimp."
View all Conversations

Story by Virge of a break down
Quotes, Vines, Tumblr Posts And More by AnxiousBoi
Quotes, Vines, Tumblr Posts And Mo...
Don't you know how to read?
1 Reading List