• 𝔉𝔢𝔞𝔯 𝔇𝔢𝔞𝔱𝔥, 𝔉𝔢𝔞𝔯 𝔖𝔩𝔞𝔲𝔤𝔥𝔱𝔢𝔯 •
<𝐀𝐊𝐔𝐓𝐀𝐆𝐀𝐖𝐀 𝐑𝐘𝐔𝐔𝐍𝐎𝐒𝐔𝐊𝐄>
𝐑𝐲𝐮/𝐑𝐲𝐮𝐞𝐧 - 𝐊𝐮𝐧🝳

𝐇𝐄/𝐇𝐈𝐌 𝕸𝖎𝖓𝖔𝖗 <14 -18>
~<T̴a̴k̴e̴n̴♛♡>~
•𝐀𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥•

𝕻𝖑𝖆𝖙𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆𝖑𝖑𝖞 𝕸𝖆𝖗𝖗𝖎𝖊𝖉 𝖙𝖔 :
♡'•°~@_Trey-Appleton_~°•'♡
///SÌ´wÌ´eÌ´eÌ´tÌ´eÌ´sÌ´tÌ´ Ì´AÌ´nÌ´dÌ´ Ì´AÌ´dÌ´oÌ´rÌ´aÌ´bÌ´lÌ´eÌ´ Ì´PÌ´eÌ´rÌ´sÌ´oÌ´nÌ´ Ì´TÌ´oÌ´ Ì´EÌ´vÌ´eÌ´nÌ´ Ì´FÌ´iÌ´nÌ´dÌ´///

𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞?
𝐁𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞?
𝐁𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭 𝐚 𝐡𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐝𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞?
𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐟𝐮𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞 ?

𝓑𝓻𝓾𝓲𝓼𝓮𝓼 𝓸𝓷 𝓶𝔂 𝓼𝓴𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓵𝓸𝓸𝓴𝓼 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝔂 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓫𝓮𝓮𝓷 𝓬𝓻𝓮𝓪𝓽𝓮𝓭 𝓲𝓷𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷𝓪𝓵𝓵𝔂. 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓫𝓸𝓭𝔂 𝓬𝓪𝓻𝓮 '𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓲𝓽, 𝓲𝓼 𝓲𝓽 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓶𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓭𝓸𝓷'𝓽, 𝓪𝓬𝓽𝓾𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀.

The Taste of your Red Blood
My Patiences running Thinner at this Melting Clock

~~~ĐⱤØ₩ł₦₲ ł₦ ₮ⱧɆ Đ₳Ɽ₭ Ø₵Ɇ₳₦ Ø₣ ₳฿Ɏ₴₴.... ₵₳₦ ł ₲Ɇ₮ ₳ Ⱨ₳₦Đ ?~~~

𝐌𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 𝐚𝐬𝐤 𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐃𝐚𝐫𝐤, 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐞 𝐦𝐞 𝐏𝐮𝐫𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞, 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐦. 𝐁𝐮𝐭 𝐈 𝐡𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐲𝐬𝐞𝐥𝐟, 𝐜𝐮𝐳 𝐈'𝐦 𝐮𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐰𝐢𝐬𝐡. 𝐈 𝐚𝐦 𝐃𝐚𝐫𝐤, 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞, 𝐔𝐧𝐰𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠..... 𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐞𝐝

Follow my account @ChuuyaNaka16-

LÌ·oÌ·vÌ·eÌ·sÌ· Ì·-Ì· Ì·CÌ·iÌ·gÌ·rÌ·eÌ·tÌ·tÌ·eÌ·,Ì· Ì·BÌ·eÌ·eÌ·rÌ·sÌ· Ì·aÌ·nÌ·dÌ· Ì·DÌ·eÌ·aÌ·tÌ·hÌ·sÌ·
ℑ𝔩𝔩𝔢𝔤𝔞𝔩 : 𝔓𝔥𝔶𝔰𝔦𝔬𝔩𝔬𝔤𝔦𝔰𝔱, 𝔗𝔥𝔢𝔯𝔞𝔭𝔦𝔰𝔱 𝔞𝔫𝔡 𝔐𝔞𝔫𝔦𝔭𝔲𝔩𝔞𝔱𝔬𝔯
𝐄𝐧𝐠 • 𝐑𝐮𝐬 • 𝐉𝐚𝐩 • 𝐅𝐫𝐞 • 𝐇𝐢𝐧 • 𝐂𝐡𝐢 • 𝐊𝐨𝐫 • 𝐕𝐚𝐢
  • • 𝙄𝙁 𝙄 𝘿𝙊𝙉'𝙏 𝙍𝙀𝙎𝙋𝙊𝙉𝙎𝙀, 𝙄'𝙈 𝙇𝙄𝙏𝙀𝙍𝘼𝙇𝙇𝙔 𝙆𝙄𝙇𝙇𝙀𝘿... •
  • JoinedDecember 24, 2022


Last Message
AkutagawaRyu16- AkutagawaRyu16- May 05, 2023 07:30AM
HAPPY BIRTHDAY ATSUSHI-KUN !!! OUR FAVOURITE WHITE TEEN - 
View all Conversations

Stories by 𝐒𝐇𝐈𝐇𝐎 𝐀𝐊𝐔𝐓𝐀𝐆𝐀𝐖𝐀
• A̷K̷U̷T̷A̷G̷A̷W̷A̷'̷S̷ S̷I̷S̷T̷E̷R̷ - SHIHO • : Alternative Story of BSD by AkutagawaRyu16-
• A̷K̷U̷T̷A̷G̷A̷W̷A̷'̷S̷ S̷I̷S̷T̷E...
WHAT WILL HAPPEN IF THERE IS AN ORGANISATION THAT IS MUCH MORE DANGEROUS THAN THE PORT MAFIA ITSELF, CALLED T...
ranking #9 in shinohara See all rankings
~'°• 𝓜𝔂 𝓐𝓻𝓽 𝓑𝓸𝓸𝓴 •°'~ by AkutagawaRyu16-
~'°• 𝓜𝔂 𝓐𝓻𝓽 𝓑𝓸𝓸𝓴 •°'~
GUYS, TRY TO UNDERSTAND, MY ARTS ARE NOT GOOD. THEY ARE A TOTAL MESS. I'M NOT SO SURE IF YOU'LL LIKE IT BECAU...
ranking #4 in portraits See all rankings
• MY ANXIETY AS DEATH ANGLE • : Triggers of My Life  by AkutagawaRyu16-
• MY ANXIETY AS DEATH ANGLE • : Tr...
A BOOK THAT WILL LITERALLY TELL YOU WHAT KIND OF TRIGGER DO I GET IN MY LIFE. BETTER BE AWAY OF IT IF YOU DON...
4 Reading Lists