ve beni kimsenin nabzında vurmayan lirik güzelliğin aldı-
  • JoinedJune 23, 2020