4xit_-_

{وَأذكَُر رَبُكَ إذّا نَسِيتٌ}.

4xit_-_

الهَم صَلِ عَلى مُحمد وَآل مُحمد 
Reply

4xit_-_

_

4xit_-_

سُبحَان الله ♡.. 
      الحمدُلله ♡.. 
      لا إله الأ الله ♡..
      أستغَفرالله ♡..
      لَا حَول ولَا قوة ألا بالله ♡.. 
      سُبحان الله وبحَمده ♡.. 
      سُبحان الله العَظيم ♡..
      أستغَفرالله وأتُوب إليِه ♡.. 
Reply

4xit_-_

أحَجي شحَجي بعَض المُصايب صعَبه 
     تتِفَصل صعَبه وكَلبهَ حَنينْ 
     ولاَ يرضىّ عِلي أنذل طفلهَ وكَتله 
     خِل نحَجي بِس خِل نحَجي 
     بالمُجملٌ نخَيتك رَيتكٌ 
     عَن خَدي ألاحِمر بَويهِ لاَ تسأل 
     عَن خَاتمك مَا سألكٌ وشَرطِي يِابويهَ
     مَاتسألنيِ عَن قَرطي خِيعوني 
     راسكٌ بَيه خِيعوني شَلون اسأله ويِسأل شَلوني
     بنِيتهَ.

4xit_-_

خَطار أجاني يِا هَلا بجَيته محَلا 
      لأبو لَو مَر عَلى بنِيتهَ بَس مِا تطَيحٌ 
      عَيوُنهَ بعَيوُني شَلون اسأله وَيسأل شَلوني. بنِيتهَ||♡
Reply

4xit_-_

تَمنيتْ راسيْ بحَضنهَ لاَجنِي 
      شَفت لابوٌ راسهَ بُوسط حَضنيِ 
      وِي راس أبويهَ حَسين 
      خَلوني شَلون أسأله ويسأل شَلوني 
      بنِيتهَ.
Reply