⠀
━ 𝐋𝐄𝐓'𝐒 𝐁𝐄 𝐀𝐋𝐎𝐍𝐄 𝐓𝐎𝐆𝐄𝐓𝐇𝐄𝐑, 𝐌𝐘 𝐆𝐇𝐎𝐒𝐓...
⠀
⠀
━━━━━꒰🏳‍🌈꒱₊ 𝘓𝘦𝘦𝘭𝘰𝘶 ¡ ▸
𝐬𝐡𝐞/𝐡𝐞𝐫. 𝐭𝐞𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫. 𝟏𝟓'𝐬. 𝟎𝟕-𝟏𝟐. 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡. 𝐥𝐞𝐬𝐛𝐢𝐚𝐧. 𝐟𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭. 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐟𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦. 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐭. 𝐧𝐚𝐬𝐚. 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞. 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲. 𝐞𝐮𝐩𝐡𝐨𝐫𝐢𝐚. 𝐦𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥. 𝐝𝐜. 𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐲 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧. 𝐢 𝐚𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐤𝐚𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬. 𝐮𝐦𝐛𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲. 𝐧𝐞𝐭𝐟𝐥𝐢𝐱. 𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐮𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬. 𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐲. 𝐡𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫. 𝐰𝐞𝐞𝐛. 𝐛𝐨𝐤𝐮 𝐧𝐨 𝐡𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚. 𝐟𝐮𝐠𝐨𝐮 𝐤𝐞𝐢𝐣𝐢. 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧 𝐬𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫. 𝐫𝐞:𝐳𝐞𝐫𝐨. 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮. 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞. 𝐚𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞𝐭𝐢𝐜. 𝐭𝐨𝐦 𝐡𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝. 𝐳𝐞𝐧𝐝𝐚𝐲𝐚. 𝐬𝐨𝐩𝐡𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐥𝐥𝐢𝐬. 𝐣𝐢𝐦 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐲. 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧. 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐨𝐭 𝐫𝐨𝐛𝐛𝐢𝐞. 𝐭𝐨𝐦 𝐡𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧. 𝐣𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐡𝐚𝐦. 𝐫𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐬𝐡𝐞𝐞𝐡𝐚𝐧. 𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞. 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞 𝐞𝐢𝐥𝐥𝐢𝐬𝐡. 𝟖𝟎-𝟗𝟎'𝐬. 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦.
⠀
⠀━ 𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐍𝐎𝐖?▸


⠀▸@_kyoka__jirou_
⠀▸@_Lokiwiddles_

━ s.a: @-cosmxos
━ edit instagram: @/euphxoll
⠀
⠀
⠨⠊ ⠇⠕⠧⠑ ⠽⠕⠥ ♡
⠀
  • JoinedJuly 5, 2018Last Message
-starkpxt -starkpxt Nov 14, 2020 04:50PM
Iᴍᴀɢɪɴᴇ ᴅ'Uᴍʙʀᴇʟʟᴀ Aᴄᴀᴅᴇᴍʏ ᴘᴜʙʟɪᴇ́ ! <3
View all Conversations

Stories by ☾︎ 𝐇𝐄𝐋𝐋𝐎 :)
𝐖𝐇𝐎 𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔? - Peter Parker by -starkpxt
𝐖𝐇𝐎 𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔? - Peter Park...
« -Tᴜ ʀᴇsᴛᴇʀᴀs ᴘᴏᴜʀ ᴛᴏᴜᴊᴏᴜʀs ᴀᴠᴇᴄ ᴍᴏɪ, ʜᴇɪɴ...? - Pᴏᴜʀ Tᴏᴜᴊᴏᴜʀs, Pᴇᴛᴇʀ...» ϲє ℓινяє яαϲοиτє ℓ'нιѕτοιяє ∂є...
𝐑𝐏 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐄𝐒 ━ You and Me..  by -starkpxt
𝐑𝐏 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐄𝐒 ━ You and Me..
☁️ . . . ⇢ ˗ˏˋ Heyy! ࿐ྂ -- -͙ - - ˚ · ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bienvenu(e) dans ce⠀ ...
+11 more
𝐈𝐂𝐎𝐍𝐒 ━ Shop by -starkpxt
𝐈𝐂𝐎𝐍𝐒 ━ Shop
˚ ༘✎ հҽllօ! Bɪᴇɴᴠᴇɴᴜ(ᴇ) ᴅᴀɴs ᴄᴇ Iᴄᴏɴs Sʜᴏᴘ! Sɪ ᴠᴏᴜs sᴏᴜʜᴀɪᴛᴇᴢ ᴀᴠᴏɪʀ ᴅᴇs Iᴄᴏɴs sᴜʀ ᴅᴇs sᴛᴀʀs ᴏᴜ ᴅᴇs ᴘᴇʀsᴏɴɴᴀɢ...
ranking #42 in shop See all rankings