رو کامنت‌های قدیمی من ریپلای نکنید°^°

Taken ill on my travels, My dreams roam over, the withered moors~
  • neverland ...
  • JoinedSeptember 20, 2019Stories by Ao
𝖣*𝗉𝗂𝖼 | 𝖧𝗒𝗎𝗇𝗁𝗈 by -nazanin-
𝖣*𝗉𝗂𝖼 | 𝖧𝗒𝗎𝗇𝗁𝗈
🔛فیک ترجمه شده هیچ کس انتظارش رو نداشت که لی مینهو یک امگا باشه. در واقع اون هیچ شباهتی به امگاها نداشت، نه...
𝖫𝗈𝗏𝖾 𝖬𝖾 𝖭𝗈𝗐 | 𝖧𝗒𝗎𝗇𝗁𝗈 🔚 by -nazanin-
𝖫𝗈𝗏𝖾 𝖬𝖾 𝖭𝗈𝗐 | 𝖧𝗒𝗎𝗇𝗁�...
🔚فیک ترجمه شده مینهو و هیونجین قرار گذاشته بودند که فقط فاک بادی همدیگه باشند اما احساسات هیونجین به مرور ت...
+10 more
𝖲𝗍𝗋𝖺𝗒𝖪𝗂𝖽𝗌 𝖮𝗇𝖾𝗌𝗁𝗈𝗍𝗌 🔛 by -nazanin-
𝖲𝗍𝗋𝖺𝗒𝖪𝗂𝖽𝗌 𝖮𝗇𝖾𝗌𝗁𝗈𝗍�...
🔛مجموع وانشات‌های ترجمه شده • وانشات‌ها از کاپل‌های استری کیدز هستن • هر چپتر یه داستان جداگونه‌ست • بوک رو...
3 Reading Lists

Fav