-litost

gülüşün, bünyemi sarsar. 

-litost

gülüşün, bünyemi sarsar. 

-litost

tüttüğüm izmarit haykırır durur adını. 

-litost

bin dokuz yüz seksen altı yılında, iki bin on yedi numara.