━━━━ 𝐄 𝐔 𝐏 𝐇 𝐎 𝐑 𝐈 𝐀•

°₊·͟͟͞͞➳ ❝𝐈'𝐦 𝐚 𝐦𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐟*𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧, 𝐛𝐚𝐛𝐲, 𝐚𝐥𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭❞

━━━━𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐦𝐞𝐡
𝘃𝗲𝗱𝗶. 𝘃𝗶𝗶𝗶 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗿. 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿
𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻. 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁. 𝗮𝘀𝗶𝗮𝗻
𝘀𝗹𝘆𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻. 𝘀𝗮𝗴. 𝘀𝗵𝗲/𝗵𝗲𝗿

━━━━𝐌𝐲 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐟𝐚𝐯𝐬
𝘁𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿. 𝗿𝗶𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮. 𝗱𝗿𝗮𝗸𝗲.
𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗲. 𝗼𝗹𝗶𝘃𝗶𝗮. 𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮
𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘆. 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲𝘀
𝗾𝘂𝗲𝗲𝗻. 𝗯𝗿𝘂𝗻𝗼. 𝗮𝗱𝗲𝗹𝗲.
𝗸𝗮𝘁𝘆. 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗻𝗮. 𝘀𝗵𝗮𝘄𝗻. 𝗽!𝗻𝗸.

━━━━𝐎𝐛𝐬𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡
𝗽𝗲𝗿𝗰𝘆 𝗷𝗮𝗰𝗸𝘀𝗼𝗻. 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿
𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗼𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀.
𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗼𝗯𝗯𝗶𝘁. 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀
𝗺𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹. 𝗱𝗰. 𝗵𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗴𝗮𝗺𝗲𝘀.
𝘀𝗵𝗮𝗱𝗼𝘄 𝗮𝗻𝗱 𝗯𝗼𝗻𝗲.
𝘃𝗮𝗺𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀. 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀
𝗹𝗲𝗴𝗮𝗰𝗶𝗲𝘀. 𝘁𝗵𝗲 𝟏𝟎𝟎

'•ᵛⁱᵉʷ ᵗʰᵉᵐᵉ ᶠʳᵒᵐ ˡᵃᵖᵗᵒᵖ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᶠᵒʳᵐᵃᵗ•'
•─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

𝐏𝐅𝐏 𝐛𝐲 @-cloverchxrms
  • ❝𝐡𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐢 𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐮𝐩 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐝❞
  • JoinedJanuary 31, 2021Last Message
-jamessxmp -jamessxmp Oct 08, 2021 04:53PM
i dont think i cando this anymore,,im sorry if im disappointing you guys but i quit
View all Conversations