-guisly

الكَثرَة وقِلة البَركَة.. التمنِيك والقُحب..

-x4lil

@Guinst- 
          	  الله لهجتك حلوة tt، 
Reply

-guisly

انِي ربيت عَلی قُوتِي.. يجِي طَحان وِلد اقَحبة فِيكُم يمسنِي.! الا مَانيكلُو ولدِيه القِحَاب.. طِحين فِيكُم.
Reply

-guisly

احنَا الطِفل آخِر الثانويِة يُتقِن اربَع لُغَات أقَل شِي.
Reply