എന്നെ കുറിച്ച് അറിയണോ?? 😌

അറിയണ്ട എങ്കിലും ഞാൻ പറയും 😁
ഞാൻ ആണ് ഞാൻ.... മറ്റേ ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ... ഞാൻ വേറെ നാനാണ്😌😌
ഞാൻ univesile🌌, solar systethile, earthile🌏, asiale🗾, indiale🇮🇳, keralathile🌴, etc etc എന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് 🏠😌
ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് 🏫

ഇതാണ് ഞാൻ 😌😌😌😌😌😌😌😌
  • somewhere under the blue sky🌌
  • JoinedJuly 29, 2020


Last Message
-__CHErry_blossom__- -__CHErry_blossom__- Jun 14, 2021 02:25PM
Check out the story of the biggest idiot in the universe who happen to be my sister :p kindly check it out ❤️hope u wont regret it bcs of her stupidity XD @ph_oeni_xhttps://www.wattpad.com/story/266...
View all Conversations

Story by Meh🥀🦋
°ഒരു ടോം&ജെറി പ്രണയ കഥ° by -__CHErry_blossom__-
°ഒരു ടോം&ജെറി പ്രണയ കഥ°
"നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യത്തിൽ തല ഇടാൻ വരേണ്ട എന്ന്!!!" ഞാൻ അവളുടെ നേർക്ക് അലറി. "തലയു...
ranking #1 in romance See all rankings
2 Reading Lists