━━━━━━━━━━ « ♡ » ━━━━━━━━━━

⌨︎ˀˀ 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐰𝐨𝐫𝐝 !!! [𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈...] welcome to yuqi's 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 ㅋㅋ

↳ ( G )I-DLE'S CUTIE ׂׂૢ༘

꒰🍥꒱ 𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚈𝚞𝚀𝚒 ♡༝༉

❀*ೃ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ꒰ ʜᴛʀsxʟ, ᴘꜱꜱᴠ & ᴛᴀᴋᴇɴ ꒱

[💌] @-hoffmans: ꜱᴀᴍᴜᴇʟ ᴏᴘᴘᴀ~ ♡♡♡♡

━━━━━━━━━━ « ♡ » ━━━━━━━━━━
  • ꒰👐🏽♡ᵎ꒱ 𝘪 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘢'𝘭𝘭 ˀˀˀ  𝕟𝕠𝕨 𝕡𝕝𝕒𝕪𝕚𝕟𝕘:[latata_mp3]
  • JoinedNovember 2, 2018