║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║

𝙨𝙘𝙖𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙙𝙚...

╔.★. .═══════════════╗
-ˋˏ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ -ᴛᴏᴍɪ-sᴛᴜᴅɪᴏ- ˎˊ-
╚═══════════════. .★.╝
✁- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

❝ ᴵ'ᵐ ᵃ ʳᵃᶜᶜᵒᵒⁿ ❞
╔══════════════════╗
» ┊ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀs ᴄᴏᴍɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ sᴜᴍᴍᴇʀ! ˎˊ˗
╚══════════════════╝

╭─────────────────
╰──➤ ᴄ ᴏ ᴍ ᴘ ʟ ᴇ ᴛ ᴇ ᴅ
┊✧

╭─────────────────
╰──➤ ᴏ ɴ ɢ ᴏ ɪ ɴ ɢ
┊✧ The Black Winged Guardian


❝ ˡⁱᶠᵉ ⁱˢ ˢᵒᵘᵖ, ⁱ'ᵐ ᵃ ᶠᵒʳᵏ ❞

✁- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

╔══════════════════╗
Pan | INFP-T | Pisces
05 | He/They | Rat Lord
╚══════════════════╝

▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆

┍-------------- /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ -------------┑
| ᵀʰᵃⁿᵏ ʸᵒᵘ ᶠᵒʳ ᵇᵉⁱⁿᵍ ⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗᵉᵈ ⁱⁿ ᵐᵉ |
┕--------------(..)(..) ∫∫-------------┙
  • 𝘛𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘩𝘤𝘢𝘯
  • JoinedAugust 3, 2020


Story by - ᴛ ᴏ ᴍ ɪ -
The Black-Winged Guardian by -TOMI-STUDIO-
The Black-Winged Guardian
Still a work in progress!