𝕿𝖍𝖊𝖓 𝕴 𝖘𝖊𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖈𝖔𝖑𝖔𝖗𝖘 𝖋𝖆𝖉𝖎𝖓𝖌 
𝕲𝖊𝖓𝖙𝖑𝖊𝖓𝖊𝖘𝖘 𝖔𝖋 𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖊𝖘𝖈𝖆𝖕𝖎𝖓𝖌
𝕾𝖍𝖆𝖉𝖔𝖜𝖘 𝖔𝖋 𝖒𝖞 𝖋𝖊𝖆𝖗 𝖎𝖓𝖛𝖆𝖉𝖎𝖓𝖌
𝕳𝖆𝖛𝖊 𝕴 𝖘𝖊𝖊𝖓 𝖙𝖍𝖎𝖘 𝖆𝖑𝖑 𝖇𝖊𝖋𝖔𝖗𝖊?

⸨ 𝔖𝔦𝔫𝔤𝔩𝔢 𝔖𝔥𝔦𝔭 ⸩
❥ ❝ @VOIDLESSMEMORY ❞ ☙

𝚃𝚑𝚎 𝚄𝚕𝚝𝚒𝚖𝚊𝚝𝚎 𝙻𝚞𝚌𝚔𝚢 𝚂𝚝𝚞𝚍𝚎𝚗𝚝

⌜ ⌝
чukí lαcks cσnfídєncє duє tσ hσw hє wαs sєlєctєd tσ αttєnd hσpє's pєαk αcαdєmч, вut hє dσєs hís вєst tσ вєfríєnd hís fєllσw clαssmαtєs. hє sєєs hímsєlf αs vєrч αvєrαgє, вut hís líkαвlє nαturє αllσws hím tσ cσnnєct wíth σthєrs mσrє єαsílч thαn hís clαssmαtєs.
⌞ ⌟

𝘚𝘋𝘙𝘈2 𝘠𝘶𝘬𝘪 𝘔𝘢𝘦𝘥𝘢 𝘈𝘯𝘰𝘯
  • ▒ ▓ Penned by Rufus ▓ ▒
  • JoinedAugust 18, 2020

Following