🌈🌥
  • غرق شده در تمام آرزو هایی که هیچ وقت برآورده نمیشن
  • JoinedJune 11, 2021


Last Message
-ImDiana- -ImDiana- Aug 08, 2021 11:57AM
لطفا وقتی تحت تاثیر مواد مخدر هستین، وقتی مستین، وقتی گواهینامه ندارین، وقتی کاملا هوشیار نیستین رانندگی نکنینشما با اینکارتون یک خانواده رو از هم می پاشونینبا اینکارتون یک بچه پنج ساله روز ها منتظ...
View all Conversations

2 Reading Lists