╭────────╮
┊ 𝐆𝐨𝐝 𝗂𝗌 𝖺 𝒘𝒐𝒎𝒂𝒏 ┊
╰────────╯
•➯; ✿ೃ 🏹⌇᭙ ᥱ ᥣ ᥴ ꪮ ꧑ ᥱ. 📺 ୭̥ : :
-ˏ' 🎢..⃗. ────────

ジョンジョン、愛してる

: : : ╭╮╭──────
: : : ││╰╮twice!
: : : ││╭╯nct!
: : ::││╰╮ariana grande!
: : : ││╭╯blackpink!
: : : ╰╯╰░ ̷̷̷̷̷̫̮̫̮̫̫̮░ ̷̷̷̷̷̫̮̫̮̫̫̮.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
•
•

- twice my everything 🐰┊nayeon; ♡ jeongyeon; ♡ momo; ♡ sana; ♡ jihyo; ♡ mina; ♡ dahyun; ♡ chaeyoung; ♡ tzuyu; ♡「 MY GIRLS 」💌🖇

𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 𝗉𝗈𝗌𝗍: i LOVE #정연 4 a lifetime!!
𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐲𝐞𝐨𝐧🌱♥️あなたは私に命を与えた, 𝗍𝗒𝗌𝗆. ^~^ #정연🤝 #ME - puRe and EterNal Lub🌈🍭
hey!!! #𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐲𝐞𝐨𝐧𝐢𝐞,,, u have mA ♥︎ ^__^


↹ God Is A Woman ╳
───◍────────────
≡ ⇤ ▮▮ ⇥ ⋮

──────────
🎠 ੈ₊˚༅༴│@_-Famous-Jeongyeon
🎠 ੈ₊˚༅༴│. @Jeongyeon__manguitos
🎠 ੈ₊˚༅༴│.@-MINT__Jeongyeon
🎠ੈ₊˚༅༴│.@_-UnniexJeongyeon-_
🎠 ੈ₊˚༅༴│.@_Diamonds-_Jeongyeon
🎠 ੈ₊˚༅༴│.@__ily-Jeongyeon
🎡 ੈ₊˚༅༴│.@-Blossom_Lucas
🎡ੈ₊˚༅༴│. @__pit0lucas
🎡ੈ₊˚༅༴│.ⵓ@-pelotudo_Lucas
🎡 ੈ₊˚༅༴│.@Lucas_Uni-k
🎡 ੈ₊˚༅༴│. @jot0__lucas
🎡 ੈ₊˚༅༴│. @_Danonino-Lucas
───────────
  • JoinedJune 13, 2020


Last Message
-Idol__Jeongyeon -Idol__Jeongyeon Jun 30, 2020 07:54PM
bno, altas ganas de ser parte d un team/squaddiganme alguno q m quiero uNir
View all Conversations