*ੈ✩‧₊˚𝙲𝙷𝙰𝚁𝙻𝙸𝚉𝙴🌊✨💙
사랑병𝓒𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝒐𝒏𝒆 ━ 𝗌-𝘁𝗵𝗲𝗺
𝐒𝐋𝐘𝐓𝐇𝐄𝐑𝐏𝐔𝐅. 80'𝗌 𝘃𝗶𝗯𝗲𝘀. 𝗁𝗽/𝗵𝗌
𝖼𝖾𝗈 𝗈𝖿 ˢᵗᵘᵖⁱᵈⁿᵉˢˢ. 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆 ᵍᵒˡᵈᵉⁿ.
𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 29. 𝗽𝘂𝗿𝗲 - 𝖻𝗅𝗈𝗈𝖽. 𝔰𝔦𝔪𝔭
𝘵𝘪𝘮𝘰𝘵𝘩𝘦̀𝘦 𝙘𝙝𝙖𝙡𝙖𝙢𝙚𝙮 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘣𝘰𝘵. 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘪𝘦 𝙚𝙞𝙡𝙞𝙨𝙝
𝘸𝘩𝘰𝘳𝘦. 𝘰𝘯𝘦 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝘣𝘪𝘵𝘤𝘩. 𝘱𝘰𝘴𝘪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨
𝐘𝐎𝐔 𝐖𝐄𝐑𝐄 𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐌𝐘 𝐁𝐎𝐎𝐊

- 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱𝗹𝘆 𝗆𝖺𝗋𝗋𝗂𝖾𝖽 𝘁𝗼 @-LittleTimTams.
- 𝗷𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗈𝖿 @F0LEYSGURL 𝗮𝗻𝗱 𝗍𝗁𝖺𝗍'𝗌 𝗼𝗻 .
- @simpingforsam 𝗂𝗌 𝗺𝘆 𝗌𝗂𝗌𝗍𝖾𝗋 *𝗺𝘄𝗮𝗵*
- 𝖺𝗌𝗅𝖾𝖾𝗉 𝗮𝗻𝗱 𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗒𝗈𝗎𝗎𝗎𝗎𝗎
  • 𝐓𝐈𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐄'𝐒 𝐀𝐒𝐒
  • JoinedMay 3, 2020
Stories by 𝐓𝐄𝐄𝐌𝐀'𝐒 𝐘/𝐍
𝐀𝐌𝐎𝐑𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐀 ᵗʰᵉᵐᵉ ˢʰᵒᵖ by -AVANIDICAPRIO
𝐀𝐌𝐎𝐑𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐀 ᵗʰᵉᵐᵉ ˢʰᵒᵖ
𝐈𝐍 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗅𝗂𝗓𝖾 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾𝗆𝖾𝗌 and for ur accounts 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗦...
𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐍𝐎𝐕𝐀 ʰᵖ ᵃᵖᵖˡʸ ᶠⁱᶜ by -AVANIDICAPRIO
𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐍𝐎𝐕𝐀 ʰᵖ ᵃᵖᵖˡʸ ᶠⁱᶜ
↬♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐍𝐎𝐕𝐀 ❝ 𝘄𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗽𝗶𝗰𝗸 𝒚𝒐𝒖, 𝘆𝗼𝘂 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗽𝗶𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲𝗺 ❞ 𝐈𝐍 𝗐...