TỔNG HỢP MỘT...
By Anrea96
12.6K
107
22
  • Romance
  • chủcông
  • danmei
  • full
  • trongsinh

Description

THỂ LOẠI : CHỦ CÔNG, THỤ TRUY CÔNG , THỤ SINH TÌNH ( ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CHỦ CÔNG ĐẢNG ^^ ) ---TRÚNG MỤC TIÊU NHẤT ĐỊNH DUYÊN : TRIỆU BẢO X NAM CUNG DỊCH ( NGẠO KIỀU THẲNG CÔNG X BIỆT NỮU NỮ VƯƠNG THỤ - P/S : thật ra ta thấy si tình thụ thì đúng hơn ) ---TRỌNG SINH CHI NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH : LÂM MỘ X LÃNH PHONG ( TRẦM ỔN CÔNG X PHÚC HẮC SI TÌNH THỤ ) ( --- TÒNG ĐẦU KHAI THỦY : TIÊU GIÁC X TÔ HÀNH NGẠO ( TÍNH LÃNH ĐẠM CÔNG X MẶT DÀY THÂM TÌNH THỤ ) --- ĐẾ VƯƠNG DIỄN DỊCH : NGÔ KHÍ X CHU LÂM TRANH

TRÚNG MỤC TIÊU NHẤT ĐỊNH DUYÊN

Continue Reading on Wattpad
TỔNG H?...
by Anrea96
12.6K
107
22
Wattpad