[ Mau xuyên ] Ch?...
By yuuta2512
4.0K
120
16
  • Teen Fiction
  • 1x1
  • chủthụ
  • hethong
  • huyềnhuyễn
  • mauxuyên
  • đammỹ

Description

Văn án Mau xuyên! Mau xuyên! Mau xuyên! + chuyện trọng yếu nói tam biến! 1V1, điềm sủng văn, tiểu công đều là một người, ngụy khoa học, xin chớ tích cực. ---- Nguyện vọng là hòa bình thế giới Lục Ly sau khi, bị chọn làm "Động vật gien dung hợp kế hoạch " người tình nguyện, xuyên qua đến bất đồng tạp giao cơ thể trên người của, bị ép tranh thủ tự chủ hảo cảm độ, lấy thu được nặng cuộc sống mới trong tương lai thế giới quyền hạn. Hệ Thống: Tiến công chiếm đóng độ khó càng lớn tự chủ, thành tựu càng cao, tương lai cuộc sống của ngươi lại càng hậu đãi Hệ Thống: Thu thập tự chủ tính cách nhãn càng lạnh môn, lịch lãm càng cao, tương lai ngươi lý lịch sơ lược lại càng tốt khán Hệ Thống: Ta là rất nhân tính hóa, ta không giống hệ thống khác, hạn chế ngươi và tự chủ nói yêu thương Thế nhưng, Hệ Thống không nói cho hắn biết là... Giống nhau độ khó lớn tự chủ, đều là từng thế giới ngoại treo... Nói chung cách ít lưu ý tự chủ, một ngày động tâm, đó là rất đáng sợ! ! ! Mà cái gọi là không hạn chế luyến ái... Lục Ly: Hệ Thống, ngươi có đúng hay không trở mặt? Ta thế nào cảm giác... Ngươi một mực cấp tự chủ trợ công? ? ? Kịch thấu tiểu thụ xuyên qua các giống ( nhân tạo sủng vật • Hồ Điệp hệ liệt ) ( nhân tạo sủng vật • Nguyệt Thỏ hệ liệt ) ( nhân tạo sủng vật • kinh lộc hệ liệt ) ( nhân tạo sủng vật • biển sâu hệ liệt ) ( nhân tạo sủng vật • mèo khoa hệ liệt ) ... Ấm áp nêu lên: 1. + chủ điềm + tô

1. Mặt lạnh đạo trưởng và tiểu hồ điệp

Continue Reading on Wattpad
[ Mau xuy...
by yuuta2512
4.0K
120
16
Wattpad