{DoyleBlake} - My A...
By DoyleBlake
2.1K
284
76
  • Random
  • art
  • artbook
  • doyleblake
  • drawings
  • gallery
  • ngẫu
  • nhiên
  • nichowchows

Description

Tớ nói lắm lắm, tranh thì lèo tèo :)))))))) Lại còn hay chém tiếng anh :))))))) Lại không biết dùng thuật ngữ dân vẽ :)))))))) Lại hám fame :)))))))))) Welcome to my artbook people :)))))))))

Happy new year :)))

Continue Reading on Wattpad
{DoyleBla...
by DoyleBlake
2.1K
284
76
Wattpad