[Tỉ Hoành] LƯU...
By Xiaogui1002
23.3K
2.4K
919
  • Humor
  • 1002
  • boy
  • ericliu
  • jacksonyi
  • kaiyuan
  • love
  • tfboys
  • xiaogui1002
  • xihong

Description

"Lưu tiểu thư, anh thích em!" "Con mẹ nó ông đây là đàn ông." ... "Lưu tiểu thư, anh yêu em!" "Kyaaa... còn gọi một tiếng tiểu thư nữa tôi lập tức đập chết anh!" ... "Lưu tiểu thư, gả cho anh!" "Không!" "Ngoan nào, gả đi!" "Đã nói không là không, anh biến!" "Hai đứa rồi còn gì?! Em là đợi đến đứa thứ mười mới chịu gả cho anh sao?" =.=" Note: CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Văn án

Continue Reading on Wattpad
[Tỉ Ho?...
by Xiaogui1002
23.3K
2.4K
919
Wattpad