؛ vtrans. kim taeh...
By minnigga
106.4K
10.5K
1.2K
  • Fanfiction
  • bangtanboys
  • bts
  • bwi
  • fictionalgirl
  • imagines
  • kimtaehyung
  • taehyung
  • trans
  • translate

Description

_________________________________ ©wtkfic trans by minnigga • bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của translator ranking: #69 - Fanfiction (170404)

1

Continue Reading on Wattpad
؛ vtrans...
by minnigga
106.4K
10.5K
1.2K
Wattpad