PROSTHETIC [HIATUS]
By zoreroz
51.9K
4.8K
833
 • ChickLit
 • bunuh
 • chicklit
 • cinta
 • drama
 • lawak
 • malay
 • mati
 • melayu
 • palsu
 • romance
 • tragedi
 • wattys2018

Description

HIGHEST RANK #7 IN HUMOR S̛̰͖̦̬̥ͨ͂́̀͢ ̨̺̻͔̘̺̉ͅA̢̪̼̥ͧͧ̿̏ͬͧ̂͛͒́ͅ ̸̷̫̜ͪ̉̅͋͑V̬̫̟͕̬͕̗͋ͮ͝ ̊͗̋̎҉̡̦̜̖̹͕̙Ȃ̡̧̫̖͚̳̬̭͉ͭ͛̎ͬ ̶͍̞̩͙̗̱̓̑́ͭ̌̀N̦͉͓̖͔̹͚̉̋̀͟ ̍͌̔̔ͦ͏͏̬̤̹̗̖͓T̸̶̛̳̗͉͚̯̬̟̈́ͯ͒͂̓͊ͤ̄ T R I L O G Y : P R O S T H E T I C S Prosthetic atau bahasa melayunya prostetik adalah alat yang mengganti anggota badan yang rosak teruk or mostly telah tiada. Tidak termasuk organ dalaman. Skye Roche, wanita berbangsa Eropah yang lahirnya di Malaysia, merupakan seorang pakar prostetik yang menghasilkan prostetik yang ideal untuk setiap pesakit, sekaligus membuatkan Skye menerima perhatian yang dia tidak diingini. The good and the bad. And worst thing is, Skye is an unnatural genius with dark secrets that would explains a lot of mystery. ♦ 2nd book of the S̷̨̳̟̳̍͘A̧̬͖̞͊̆̔ͮ̚̕V̝͇̞̍̍͋ͫ̚͟͜Å̵̞̖͍̓ͫ͛N̦̜̰̲̙̮͖ͪ̈́T̯̲̘͈͈̻̦̰ͦͮ͢͠ Trilogy by Zore. Where is the 1st book? Guess you'll have to wait for it.

PROLOGUE

Continue Reading on Wattpad
PROSTHETI...
by zoreroz
51.9K
4.8K
833
Wattpad