Khốn Lưu - Thẩ...
By DaisyRedemption
78.6K
2.4K
367
  • Random
  • nguoc
  • đammỹ

Description

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, nằm vùng, phúc hắc công, lãnh đạm thụ, công sủng thụ, ngược công, HE. Số chương: 41 Editor: Daisy Nhân vật chính: Chu Hồng x Đàm Thanh Tuyền ======= Văn án: Tôi lừa dối cậu, lợi dụng cậu, cậu không hận tôi sao? Không sao cả. Vậy nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao? ======= Phúc hắc công cực kỳ lãnh đạm thụ (nhìn tên là biết a~) công sủng thụ, kết quả HE, còn muốn biết gì nữa ? (Thanh Tuyền: dòng suối trong)

Chương 1: Nằm vùng

Continue Reading on Wattpad
Khốn L?...
by DaisyRedemption
78.6K
2.4K
367
Wattpad