[Taegi] Empty
By Another176
8.3K
1.0K
103
  • Fanfiction
  • bts
  • taegi

Description

Và rồi chúng ta sẽ chẳng còn gì, ngoài tình yêu, hay kể cả tình yêu?

Kiến hoa quả

Continue Reading on Wattpad
[Taegi] E...
by Another176
8.3K
1.0K
103
Wattpad