Chìm Trong Cuộc...
By KhoaiMnKem
2.9M
7.4K
1.9K
  • Romance

Description

Tên tác phẩm :Chìm Trong Cuộc Yêu Số chương : 173 chương + 1 ngoại truyện Phần 2 : từ chương 70 đến chương 173 + 1 ngoại truyện Thể loại : Ngược tâm, ngược thân, Hắc bang, HE, hay Tác Giả : Thánh Yêu Editor : Khoai Môn Kem Lời editor: Truyện này edit không nhằm mục đích phi lợi nhuận. Không sao chép dưới mọi hình thức. Nếu có vấn đề gì thắc mắc có thể trực tiếp liên hệ facebook cá nhân Khoai Môn Kem link: https://www.o.facebook.com/khoaimon.kem hoặc : Hội những người phát cuồng vì Nam Dạ Tước trong truyện Ám Dục - Thánh Yêu Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^^

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn Kem

Continue Reading on Wattpad
Chìm Tro...
by KhoaiMnKem
2.9M
7.4K
1.9K
Wattpad