BỆ HẠ XIN TỰ...
By NguynQu085
63.1K
417
41
  • Humor

Description

Để nói về nội dung, mình xin được nhận xét 1 chữ TUYỆT. Để nói về hành văn thì mình sẽ cho tác giả một chữ KHÉO. Để nói về độ hài, tuyệt đối đủ cho chữ DUYÊN.

Chương 1

Continue Reading on Wattpad
BỆ HẠ...
by NguynQu085
63.1K
417
41
Wattpad