[Xuyên ko][Cổ đ...
By anhthuvonguyen
61.9K
3.1K
187
  • Humor
  • 1v1
  • haihuoc
  • hànhđộng
  • langman
  • xuyenko

Description

Thể loại: Xuyên ko, hài, 1v1, hành động,... Đây là một lúc muốn viết cổ trang nên xách máy ra! Truyện có H ai có tâm hồn trong sáng xin click back!:V

Chương 1: Xuyên không vào truyện của thằng bạn thần thánh

Continue Reading on Wattpad
[Xuyên k...
by anhthuvonguyen
61.9K
3.1K
187
Wattpad