Yavuz Sultan Selim...
By LindseyStrlingKemani
95
6
1
  • Historical Fiction
  • emanetler
  • kutsal
  • selim
  • sultan
  • ve
  • yavuz

Description

...Cesarete âşık olan yeniçeriler bu cesaret gösterisinden sonra,Padişah'ı takip etmeye başladılar.Nihayet ordular Çaldıran Meydanı'nda karşılaştı.Kanlı bur savaş sonucu Yavuz Padişah,Çaldıran Zaferi'ni (23Ağustos 1514) kazandı. Yavuz'un amacı,kendi sözlerinde şöyle ifadesini bulmaktadır: "Ben bu saltanatı,ümmete hizmet içün pederumun elinden aldum ve ıslâh-âlem(insanların ıslahı ile mutluluğu) uğruna birader ve biraderzadelerimi(kardeşlerimi ve çocuklarını)feda eyledum... Ben uykularımı,rahat ve huzurumu terk ile din-i mübînin te'yidine uğraşıyorum.Eğer İslâm'ı ihya etmek(geliştirmek) maksadımız değilse,benum de nefs-ül emirde saltanata kat'a hevesim yoktur." Yani demek istediği (Eğer bu yoldan hedefe gidemeyeceksem,sizin de böyle bir amacınız bulunmuyorsa,padişahlıkta gözüm yoktur)...

SULTAN 2. BÂYEZİD DÖNEMİNE BAKIŞ

Continue Reading on Wattpad
Yavuz Sul...
by LindseyStrlingKemani
95
6
1
Wattpad