Tê Tức Chi Lục
By 3lilpigswdl
303.0K
10.8K
1.0K
  • Random
  • 1x1
  • giớigiảitrí
  • hiệnđại
  • kimchủ
  • minhtinh
  • đammỹ

Description

栖息之陆 Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多 Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn) Nguồn: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Giới giải trí; điềm văn; phúc hắc, lý trí, tình cảm trì độn kim chủ công x thâm tình, mau nước mắt minh tinh thụ; tình hữu độc chung; HE Vai chính: Lục Hiên, Hạ Tê Link: https://countingstars121.wordpress.com/dam-my%CC%83/dang-tien-hanh/ml-te-tuc-chi-luc/ *mình save về đây để thỉnh thoảng đem ra đọc, có dẫn nguồn về page của bạn, bạn Chuồn Chuồn có thấy xin giơ cao đánh khẽ, mình xin cám ơn và xin lỗi*

Văn Án

Continue Reading on Wattpad
Tê Tức...
by 3lilpigswdl
303.0K
10.8K
1.0K
Wattpad